Persondatapolitik

Vi opbevarer udelukkende persondata, der er nødvendige for at udføre vores services (markedsføring, salg og forsendelse af varer) og data slettes som udgangspunkt efter 5 år. Dog slettes data på aktive kunder eller medlemmer af kundeklubben ikke. Medarbejdere hos bitteunivers.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig, hvis det er nødvendigt for at udføre deres arbejdsopgaver.

Vi indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundeklubkonto
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
  • Interagerer med vores profiler på de sociale medier

For at du kan indgå aftale med os og handle på www.bitteunivers.dk, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler og videregiver dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på bitteunivers.dk er bitteunivers I/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: hej@bitteunivers.dk